Monthly Archives: September 2008

צורת הניקוי של אקווריום

ש ארבע צורות שונות לניקוי אקווריום שעל כולם יש להקפיד, ואלה הם:

1. ניקוי אצות

2. ריענון המים

3. שאיבת רפש

4. ניקוי הפילטר

ניקוי אצות – מדובר על ניקוי האצות מדפנות האקווריום שעושים בעזרת מגנט בעל שני חלקים. החלק הפנימי הוא בעל שטח מחוספס אשר מיועד להסרת האצות מדופן האקווריום. לחילופין (או במקביל) ניתן להשתמש במקרצף מיוחד בעל ידית לניקוי הדופן האחורית ולמקומות כאלה ואחרים אשר קשה להגיע אליהם.

ריענון המים – זו אחת מפעולות התחזוקה והניקוי החשובות ביותר באקווריום. במים נוצרים רעלים כתוצאה מהפרשות הדגים ואלה מחלישים את המערכת החיסונית שלהם. ניקוי המים נעשה על יד החלפת 10 עד 15 אחוז ממי האקווריום אחת לשבוע ותוספת מים טרייה זו מקטינה באופן משמעותי את הרעלים.

שאיבת רפש – את החלפת המים השבועית יש לנצל לצורך שאיבת הרפש אשר מצטבר במיכל. שאיבה זו מתבצעת על ידי מכשיר אשר מכונה יונק רקבובית, והוא בעל צינור מיוחד אשר שואב את הרפש ישירות אל הכיור או אל החצר, אך הוא אינו שואב את החצץ אשר מצוי בתוך האקווריום.

ניקוי הפילטר – חשוב לציין, כי את הפילטר באקווריום אין לנקות בתדירות גבוהה מדי, אלא אחת לשלושה חודשים בלבד. את הניקוי עושים במי האקווריום, ולא במי ברז ובתוך כלי פלסטיק מחוץ לאקווריום. יש להחליף מדיות כימיות ואת סופח הפוספטים אשר נמצאים בפילטר על פי הוראות היצרן, ואת גליל הקרמיקה אין לנקות במידה והוא אינו מכוסה ברפש.